Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Какви са условията за прием?

В магистърската програма се приемат за обучение завършили висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”.

Процедурата по кандидатстване включва подаване на кандидатстудентски документи и провеждане на интервю с кандидатите пред представители на организаторите на магистърската програма. При подбора на кандидатите се взимат предвид и оценките, включени в учебните планове на предходни завършени специалности, както и оценките от държавни изпити и  защити на дипломни работи.

 

Какъв е крайният срок за кандидатстване?

Кандидатите за обучение в програмата могат да подадат своите документи до 15.10.2015 година.

 

Какви са финансовите условия за участие в програмата?

Семестриалната такса за обучение в програмата е в размер на 1000 евро. За завършилите бакалавърска степен във ВУЗФ, УНСС, СА „Д.А.Ценов”– Свищов, ИУ – Варна, Стопански факултет на СУ и направление „Икономика” на НБУ семестриалната такса е в размер на 550 евро.

При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на три вноски в рамките на учебната година.

Студентите имат възможността да кандидатстват за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант.

 

Каква е формата на обучение?

Програмата се провежда в задочна форма на обучение. Занятията се провеждат модулно през съботно-неделните дни в сградата на ВУЗФ. Поради практическата насоченост на обучението някои от курсовете се провеждат по методология от тип „уъркшоп”.

 

С каква продължителност е обучението?

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

  • два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
  • три семестъра (1 подготвителен и 2 редовни ) – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
  • четири семестъра (2 подготвителни и 2 редовни) – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”

 

Каква диплома ще получа?

Успешно завършилите програмата студенти получават диплома за завършена магистърска степен по специалността Корпоративна социална отговорност И финансов мениджмънт от ВУЗФ. Дипломираните магистри получават и сертификат от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

За кого е подходяща програмата?

Програмата е подходяща за широк кръг от специалисти, независимо от предходните придобити квалификации. Тя е приложима както за студенти с минимален или без професионален опит, така и за действащи специалисти, които търсят следдипломна квалификация в областта на КСО или просто искат да усъвършенстват мениджърските си умения в контекста на отговорния и социално ориентиран бизнес.

Как да се запиша, след като съм бил приет?

Записването на приетите студенти в програмата се извършва по установен от ВУЗФ ред.