доц. д-р Нинел Кьосева

доц. д-р Нинел Кьосева

Нинел Кьосева е магистър по счетоводство, доцент, доктор в НБУ. Работила е като консултант по програма ФАР II на ЕС „ Повишаване на конкурентноспособността на малките и средните предприятия в България”. Има над 50 публикации в областта на икономическата история, счетоводната отчетност и финансовите кризи. Водила е курсове по екологично и социално счетоводство в Болонийския университет, Римини.