д-р Христина Харизанова

д-р Христина Харизанова

Христина Харизанова е главен асистент, доктор по икономика и управление в УНСС. Има множество публикации в областта на екологичното и устойчиво развитие. Участва в международни проекти в областта на екологията и устойчивото развитие.