Такси

Такси

Семестриална такса за обучение

Продължителността на обучителния период се определя в зависимост от квалификацията на студента от предходната образователна степен:

два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Семестриалната такса за обучение е в размер на 1000 Евро.
Финансови облекчения и кредити

При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на три вноски в рамките на семестъра.
Студентите имат възможността да кандидатстват за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант.
Такса за кандидатстване

Кандидатстудентски документи – 10 лв. (при закупуване от книжарницата на ВУЗФ)
Обработка на кандидатстудентски документи – 40 лв.