Искам повече информация

Първото висше образование за устойчиво развитие

Магистратура по КСО

Магистърската програма "Корпоративна Социална Отговнорност и Финансов Менидмънт" е първата по рода си в акредитирана образователна степен в Източна Европа в сферата на КСО и устойчиво развитие.
Програмата обхваща най-важните дисциплини и аспекти от стратегическия мениджмънт и управление преплетен с всички съвременни теории за устойчиво развитие на бизнеса и корпоративно отговорно поведение.
Магистрите в програмата получават дълбочинни знания, мотивация и подготовка, която им дава уменията да управляват стратегическите дейности в КСО, както на високо корпоративно ниво, така и в НПО, медийния и гражданския сектор.

Прочети повече..

За програмата

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от ключовите фактори, определящи успеха на водещите компании в наши дни. Според световно проучване, проведено в началото на 2015 година, 8 от 10 потребители са склонни да закупят продукт на непозната марка, ако същата има сериозна КСО политика. Тази засилваща се тенденция в потребителското поведение, както и повишената ангажираност на бизнеса по отношение на влиянието му върху обществото и околната среда, наложиха нуждата от създаването на нова кариерна ниша. В нея се развиват специалисти, заемащи основно високи мениджърски длъжности, които управляват процесите на взаимодействие между бизнеса и средата, в която той оперира.

Магистърската програма КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ) има за цел да подготви кадри именно за тази разрастваща се кариерна ниша, която към момента не разполага с достатъчно квалифицирани специалисти.

Специалността КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ) е подходяща за кандидати, които:
  • искат да се развиват професионално в динамична работа среда, която изисква креативност и иновативно отношение към изпълнението на поставените цели;
  • търсят професионална реализация на средно или високо управленско ниво и имат мотивацията да поемат отговорностите, които то предполага;
  • са готови да посрещнат предизвикателствата на една съвременна професия, отразяваща актуалните световни тенденции по отношение на устойчивото бизнес развитие;
  • имат желание да развиват дейност с широко приложение, която има потенциала да бъде упражнявана както на местния пазар, така и в глобален мащаб;
  • изпитват нужда да заемат длъжност, която освен професионални успехи, ще им донесе и лична удовлетвореност.

Свържи се с нас

Нашите преподаватели